Wrocisławice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2070D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrocisławice

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Realizacja: 25.01.2021r. do 28.04.2021r.

Zakres prac obejmował m. in.

• Korytowanie pod konstrukcję chodnika i odtworzeń jezdni przy krawężniku 757 m3

• Wykonanie konstrukcji jezdni: podbudowa ze stabilizacji cementowo-piaskowej gr. 20cm, podbudowa z kruszywa 0/63 gr. 15cm. podbudowa z kruszywa 0/31 gr. 10cm 142,5 m2

• Wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr. 5cm 142,5 m2

• Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej ACl 1S ar. 4cm 142,5 m2

• Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8cm wraz z konstrukcją: warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm, podbudowa z kruszywa 0/31 ar. 10cm 520,50 m2

• Wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8cm wraz z konstrukcją 33,0 m2

• Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu 361 mb.

• Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu 359 mb.

• Wykonanie studzienek ściekowych betonowych o średnich DN500 wraz z wpustami 2 szt.

• Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy bitumicznej 1kpl.

• Wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego 1kpl.