Wielowieś

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych drogi powiatowej i drogi gminnej po robotach kanalizacyjnych w m. Wielowieś gm. Ścinawa

Zamawiający: Zakład Robót Instalacyjnych Instalbud J.Pankiewicz, L.Lewicki Sp. jawna

Realizacja: 07.05.2021-18.11.2021

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych drogi powiatowej i drogi gminnej po robotach kanalizacyjnych w m. Wielowieś gm. Ścinawa

Zakres prac obejmował m. in.

• frezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm - 4 300,00 m2

• skropienie podbudowy i warstwy wiążącej bitumicznej - 6 236,8 m2

• warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W gr. 7 cm - 1400,5 m2

• warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W gr. 4 cm - 1341,8 m2

• nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S gr. 5 cm - 5063,5 m2

• wykonanie oznakowania poziomego - 296,95 m2