Szklary Górne

Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem dz. nr 6/35 w m. Szklary Górne

Zamawiający: Gmina Lubin

Realizacja: 09.07.2021 r. - 09.11.2021 r.

Zakres prac obejmował m. in.

• budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o długości 1550 m2,

• budowę zjazdów indywidualnych dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów,

• utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,

• wykonanie odwodnienia drogowego poprzez budowę systemu rozsączającego w postaci studni chłonnych 5szt,

• budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok 310,0 m,