Stara Rzeka

Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeka

Zamawiający: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

Realizacja: 08.06.2021 r. -10.11.2021 r

Przedmiotem zamówienia było zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1001D i 1134D w m. Stara Rzeka". na odcinku o dł. ok. 390 mb ( droga 1001 D: od km 10+790 do km 10+990; droga 1134D: od km 4+100 do km 4+310)

Zakres prac obejmował m. in.

• remont istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej -ok. 2.455,00 m2,

• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej -722,0 m2,

• budowę zjazdów indywidualnych na posesję (3 szt.)

• budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej -110 m2,

• przebudowa pobocza drogi (wzmocnienie kruszywem/destruktem)-150 m2,

• budowa studni ściekowych - 2 szt. (0 500 mm) z przyłączem kanalizacyjnym fi 200mm,

• przebudowa wylotu istniejącej kanalizacji wraz z montażem studni rewizyjnej betonowej fi 1000mm,

• budowa ścieków pod chodnikowych, prefabrykowanych - 2 szt.,

• przebudowa ścianki czołowej istniejącego przepustu (ukształtowanie żelbetowej płyty pod konstrukcję chodnika),

• budowa oświetlenia drogowego (dł. linii kablowej -660m, słupy oświetleniowe -17 szt.),

• wykonanie i wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego

• czyszczenie, udrażnianie i regulacja kanalizacji deszczowej,

• przestawienie wiaty przystankowej,

• remont ścianki czołowej przepustu w km 10+835,

• wykonanie przejścia przez wyspę na skrzyżowaniu dróg powiatowych,

• przebudowa przepustu w km 10+835

• wykonanie pobocza od km 10+960 do km 10+980.