Lubin. ul. Brzeska

Wykonanie dróg wewnętrznych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym B16 - ul. Brzeska 8A,B w Lubinie

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa INWESTOR w Lubinie

Realizacja: 05.04.2021 r. - 07.07.2021 r.

Zakres prac obejmował m. in.

• Korytowanie pod konstrukcję drogi, miejsc postojowych i chodnika 450 m3,

• Wykonanie konstrukcji jezdni, chodników i miejsc. postojowych: podbudowa ze stabilizacji cementowo-piaskowej gr.15cm 1120 m2

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, 1120 m2

• Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych 822 mb

• Wykonanie ściany oporowej z gazonów 20 m2

• Wykonanie odwodnienia liniowego typu ACODRAIN wraz z przykanalikami 16 mb

• Wykonanie parkingu o nawierzchni z kruszywa łamanego 350 m2

• Wykonanie trawnika - trawa z rolki 1030 m2