Legnickie Pole

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa w pasie drogi gminnej przy ul. Księżnej Anny w m. Legnickie Pole

Zamawiający: Gmina Legnickie Pole

Realizacja: 10.07.2023 r. - 31.08.2023 r.

Zakres prac obejmował m. in.

• zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie robót (zgodnie z decyzją DWKZ) 82,00 szt.

• sfrezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych 1940,00 m2

• wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych, 1940,00 m2

• korytowanie i budowa chodników oraz zjazdów 211,00 m2

• Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 138,00 m2

• wykonanie poboczy gruntowych (ścinka i wyrównanie), 766,00 m2

• korytowanie i wykonanie nawierzchni tłuczniowej 570,00 m2

• ustawienie oznakowania oraz montaż lamp solarnych doświetlających przejście dla pieszych 2,00szt.