Legnica, ul. Św. Trójcy

Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św. Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Realizacja: 12.10.2021-17.12.2021

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)"

Zakres prac obejmował m. in.

1. Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników łącznie z podbudową:

• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15cm - 34,92 m2

• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 30cm - 294,09 m2

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm - 221,92 m2

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - 294,09 m2

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - 34,92 m2

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 329,01 m2

• nawierzchnia parkingów z płyt ażurowych z wypełnieniem miałem kamiennym - 221,92m2

• krawężniki betonowe 15x30cm i 15x22cm - 155,30 mb

• ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm - 24,40 mb

• oznakowanie pionowe

2.Roboty instalacyjne związane z odwodnieniem terenu tj. wykonaniem koryt odwadniających, drenażu francuskiego, studni chłonnych, oraz wpustów ulicznych z odcinkami kanalizacji deszczowej

• rurociąg z rur PVC SN 8 o śr. - 110-200mm - 12,00 mb

• drenaż francuski śr. 110mm - 19,90 mb

• studzienki betonowe o śr. 1500 mm - 2 szt.

• studzienki wpustów deszczowych o śr. 500 mm - 3 szt.

3.Wykonanie oświetlenia ulicznego:

• montaż lamp solarnych wraz z zestawem akumulatorów - 2 kpl.