Legnica ul. Chojnowska

Przebudowa nawierzchni ul. Chojnowskiej w Legnicy na odcinku od ul. Bilsego do ul. Piastowskiej

Realizacja: 02.11.2021r. - 27.12.2021r.

Zakres prac obejmował m. in.

• wprowadzenie, utrzymanie oraz demontaż tymczasowej organizacji ruchu, 1 kpl.

Nawierzchni bitumiczna jezdni:

• ułożenie warstwy z betonu asfaltowego z AC11 W 50/70 o średniej grubości 3 cm - 1032,0 m2

• ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 11 o grubości 5 cm - 1032,0 m2

• ułożenie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m 866,6 m2

Przebudowa istniejących chodników na chodniki z nawierzchnią z kostki kamiennej:

• warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa o grubości 10 cm - 212,0 m2

• podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5 mm o grubości 15 cm - 212,0 m2

• nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 614cm na podsypce cem-piask. - 170,0 m2

• nawierzchnia z płyt kamiennych 60x40x8 cm lub 150x75x12 cm na podsypce cem-piask. - 42,0 m2

Organizacja docelowa ruchu:

• oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych