Koźlice

Budowa drogi w m. Koźlice

Zamawiający: Gmina Rudna

Realizacja: 22.02.2022 r. - 27.05.2022 r.

Zakres prac obejmował m. in.

BRANŻA DROGOWA:

• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa gr 30 cm - 1 210,00 m2

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm - 1 210,00 m2

• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= l,5 MPa gr 15 cm - 470,50 m2

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm - 470,50 m2

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 455,00 m2

• warstwa wiążąca AC 16W gr 5 cm - 1 100,00 m2

• warstwa ścieralna SMA 11 S gr 4 cm - 1 100,00 m2

• krawężniki betonowe 15x30 cm i 15x22cm - 505,00 mb

• obrzeża betonowe - 155,00 mb

• ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej gr .8cm -150,00 mb

• oznakowanie pionowe i poziome

• ściek podchodnikowy betonowy - 10,00 mb

SIEĆ ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE DROGOWE:

• rury osłonowe DYR 75 mm - 33,00 mb

• układanie kabla elektrycznego YAKXS 4x35 mm2 - 177,00 mb

• montaż fundamentów, słupów i opraw oświetleniowych - 6,00 kpl.

SIEĆ ELEKTRYCZNA-KOLIZJA Z LINIĄ NAPOWIETRZNĄ NN:

• demontaż i montaż przewodów linii napowietrznej - 180,00 mb

• montaż słupa linii napowietrznej z żerdzi wirowanej betonowej - 1 kpl

SIEĆ TELETECHNICZNA:

• budowa kanalizacji kablowej z rur śr 50 mm - 163,50 mb

• budowa studni kablowych teletechnicznych - 5,00 szt.