Jawor ul. Kasprowicza

Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze

Zamawiający: GMINA JAWOR

Realizacja: 03.12.2021-12.07.2023

Zakres prac obejmował m. in.

Roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników łącznie z podbudową:

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego - 2.148,60 m2

• Podbudowa z kruszywa łamanego - 2.148,60 m2

• Nawierzchnia z kostki betonowej - 2.148,60 m2

Roboty instalacyjne związane z odwodnieniem terenu

• Rurociągi PVC 160 mm-30,10 mb

• Studnia betonowa 1000 -1 szt.

• Wpusty uliczne 500 -10 szt.

Wykonanie oświetlenia ulicznego:

• Linia energetyczna YAKXS 4x35 mm2 w rurze osłonowej - 265,0 mb

• Słupy oświetleniowe z fundamentem i oprawami -11 kpl.