Gniewomirowice

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Gniewomirowice

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Legnicy

Realizacja: 05.08.2021r. - 29.10.2021r

Przedmiotem zamówienia było wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej odługości 180m, szerokości zasadniczej wynoszącej 2,0m wraz ze zjazdami, z miejscowym przewężeniem chodnika (od km 0+114,95 do km 0+117,77 do 1,9m oraz od km 0+147,10 do 0+150,20 do 1,5m) ze względu na istniejące ścianki przepustów

Zakres prac obejmował m. in.

• konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej - 337,0 m2

• zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej- 67,0 m2

• utwardzenia poboczy kruszywem łamanym - 86,9 m2

• odwodnienia drogowego poprzez budowę ścieku z pref. korytek betonowych - 58,0 m

• wzmocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi - 150,0 m2

• humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw - 180 m2

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu -balustrady- 43,0 m